Der hvor vi arbejder, kan vi dokumentere effekter

I første fase, kan vi dokumentere positive effekter på organisatorisk niveau. Når den organisatoriske sammenhængskraft styrkes, kan vi dokumentere faktiske effekter for jeres borgere/kunder.

Vores kunder og samarbejdspartnere

I de sidste år har Odsherred Kommune arbejdet målrettet med at udvikle mere sammenhæng og helhed, på børn- og ungeområdet.

I Skanderborg Kommune arbejdes der med et udviklingsforløb, hvor Relationel Kapacitet bliver brugt til at understøtte de sammenhængende indsatser.

Odense Kommune har deltaget i Joint Actions forskningsprojekt fra foråret 2022, der satte fokus på chefrollens betydning for at sikre samarbejdskvalitet mellem sine ledere.

I Kalundborg Kommune er arbejdet med Relationel Kapacitet en del af introprogrammet, hvor det står hvorfor Relationel Kapacitet er vigtigt for organisationen – og vigtigere hvorfor det er vigtigt for borgeren.

Hjørring Kommune har haft fokus på at sikre, at flere borgere med risiko for langvarig offentlig forsørgelse, tilknyttes arbejdsmarkedet.

I Tårnby Kommune bliver Relationel Kapacitet brugt som metode for at udvikle det tværfaglige samarbejde.

I Tårnby Kommune bliver Relationel Kapacitet brugt som metode for at udvikle det tværfaglige samarbejde.

Hjørring Kommune har haft fokus på at sikre, at flere borgere med risiko for langvarig offentlig forsørgelse, tilknyttes arbejdsmarkedet.

I Skanderborg Kommune arbejdes der med et udviklingsforløb, hvor Relationel Kapacitet bliver brugt til at understøtte de sammenhængende indsatser.

I de sidste år har Odsherred Kommune arbejdet målrettet med at udvikle mere sammenhæng og helhed, på børn- og ungeområdet.

Odense Kommune har deltaget i Joint Actions forskningsprojekt fra foråret 2022, der satte fokus på chefrollens betydning for at sikre samarbejdskvalitet mellem sine ledere.

I Kalundborg Kommune er arbejdet med Relationel Kapacitet en del af introprogrammet, hvor det står hvorfor Relationel Kapacitet er vigtigt for organisationen – og vigtigere hvorfor det er vigtigt for borgeren.

Arbejdet med udsatte børn startes i gennemsnit 18 måneder tidligere. Gennemsnitsalderen for børnene i familieaflastning er gået fra 10 til 6 år.

”For mig handler det om at hjælpe de ledere og medarbejdere, der har ansvaret for at møde borgerne med sammenhæng og helhed. Derfor har vi brugt de seneste mange år på at kombinere forskning og praktisk arbejde for at finde ud af, hvad der faktisk virker når vi skal skabe mere sammenhængende indsatser for de borgere, der har komplekse udfordringer. Det handler om at udvikle sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger, som faktisk har en effekt for borgernes liv. Og som samtidig kan mærkes på kommunens økonomi ved at den bliver mere effektiv.

I Joint Action har vi sat os for at adressere en af de største udfordringer i offentlig sektor – nemlig det manglende samarbejde mellem forskellige faglige enheder. Konsekvensen af den manglede evne til at håndtere komplekse udfordringer i fællesskab kan bl.a. måles i store og voksende offentlige udgifter og manglende ”faktisk” hjælp til den enkelte borger, med de negative konsekvenser som dette medfører, for både borgerne og samfundet.

I de bøger og artikler vi står bag, beskriver vi både de teoretiske principper bag vores metoder, men også hvordan vi konkret arbejder med at sikre den ønskede udvikling.
Ved at anvende vores IT-platform er det muligt både at få data på sammenhængskraften, og ikke mindst at få konkrete råd og vejledning til at sikre den ønskede udvikling.

Vi er kommet langt, men vi er ikke i mål. Vi ønsker hele tiden at blive kloge på hvad der helt konkret bidrager til at styrke det tværfaglige samarbejde – og det gør vi både med sammen med forskere og med vores kunder. Vi håber at I også gerne vil være med.”

Carsten Hornstrup

Direktør