Det handler om organisatorisk sammenhængskraft

Tag din organisation med på en udviklingsrejse.

Vi er førende eksperter i at indsamle og anvende relationelle data, samt at kombinere disse med udviklingsmetoder, der styrker din organisations kapacitet til at løse komplekse og tværfaglige opgaver. Organisatorisk sammenhængskraft skaber effekter for jeres organisation og for jeres borgere og kunder.  

Vi leverer software og metoder til udvikling af organisatorisk sammenhængskraft

Organisatorisk sammenhængskraft er en kombination af relationel kapacitet, psykologisk tryghed og relationel ledelse.

Forskning danner grundlaget for alt vores arbejde, og vores mission er at aktivere det latente samarbejdspotentiale, der findes i alle organisationer. Dette gør vi ved at identificere og belyse samarbejdsudfordringer, både inden for og på tværs af afdelinger og fagligheder, med henblik på at styrke samarbejdet.

Overblik skaber grundlag for målrettede indsatser, og konkrete løsninger skal findes i den enkelte relation. Udfordringer kan ikke løses, før man ved, hvor der skal sættes ind, og hvad der er på spil.

Vi skaber effekter for jer ved at sikre et mere sammenhængende, tydeligt og effektivt ledelsessystem.

Vi understøtter jer I at opbygge kontinuerlig høj kvalitet og effektivitet i arbejdet med komplekse opgaver og arbejdsprocesser. Dette gør vi ved at gennemføre præcise analyser af den organisatoriske sammenhængskraft i jeres organisation, og vi kombinerer dette med dialogiske metoder og ledelsesrådgivning.

”Evnen til at skabe produktive samarbejdsrelationer rundt om komplekse og dynamiske, tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver, når og hvor behovet opstår”.

Kortsigtede effekter

 • I løbet af 6 måneder kan vi øge kvaliteten af det tværfaglige samarbejde med op til 30 pct.
 • Ved hjælp af principperne i relationel kapacitet kan vi både dokumentere de forbedrede samarbejdskvaliteter
  - og vi kan udvikle et fælles sprog for en organisatorisk sammenhængskraft.
 • Forskningen viser, at en øget relationel kapacitet (bl.a. større gensidigt kendskab, gensidig respekt og fælles problemløsning), er med til at øge kvaliteten og effektiviteten i den fælles opgaveløsning.

Langsigtede effekter

På tværs af sektorer og fagområder viser forskningen, at højere relationel kapacitet har disse effekter:

 • Effektivitet – mere effektiv kommunikation, kortere sagsbehandling og tidligere (og mindre omkostningstunge) indsatser.
 • Faglig kvalitet – vi bliver bedre til at bruge den enkelte fagpersons og faggruppes viden og erfaringer.
 • Læring og innovation – bedre læringsmiljø og bedre/nye løsninger, når de kendte ikke slår til.
 • Arbejdsmiljø lavere sygefravær og stress, særligt blandt de faggrupper, der er mest afhængige af andre.

I offentlige organisationer kan disse effekter være:

 • Reduceret risiko for eksklusion/udenforskab.
 • Borgere og familier med koordineringsbehov vil i højere grad opleve mestring af egne liv, værdighed og selvforsørgelse.

Andre effekter kan være:

 • Færre konflikter i bygge- og anlægsprojekter.
 • Byggeprojekter der leveres til tiden, på budget og i et samarbejdsklima som er trygt og innovativt.