En vigtig del af vores dna er at
skabe og formidle ny viden gennem forskning og udvikling

Derfor afholder vi konferencer og webinarer. Tilmeld dig, bliv inspireret og bidrag med dine erfaringer.

A man giving a presentation to a group of people.

Joint Action skaber og formidler ny viden gennem forskning og udvikling

En meget vigtig del af Joint Actions’ dna er at skabe og formidle ny viden gennem forskning og udvikling, med fokus på sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger i offentlige organisationer – altså organisatorisk sammenhængskraft.

Det gør vi med et ønske om at bidrage til at skabe de bedste betingelser for, at de borgergrupper som har de største udfordringer, får de bedst mulige løsninger.

Vores forskning har i de sidste år i stigende grad haft fokus på lederrollen, både på strategisk og operationelt niveau. Mere konkret på, hvordan ledere både alene og som kollektiv, kan understøtte deres medarbejdere i at skabe helhed og sammenhæng for borgerne.

Hvis vi skal sikre viden, der både har en høj kvalitet og validitet – og samtidig skaber relevante praktiske løsninger, så kræver det et tæt samarbejde med både forskere og praktikere. Noget der netop præger vores hverdag.

Afholdte arrangementer