Webinar om tidlig sammenhængende indsatser – overgange som eksempel

Tid: 30. april 2024, kl. 8.30 - 10.00

Deltagere: Webinaret er målrettet Joint Actions samarbejdspartnere.

Oplægsholdere: Thomas Vestergaard Andersen, Chef for Dagtilbud i Haderslev Kommune og Carsten Hornstrup, Joint Action

Indhold

På dette webinar sætter vi fokus på et emne der fylder meget i mange kommune – hvordan høj kvalitet i overgangene mellem dagtilbud og skoler, kan være med til at sikre en tidlig sammenhængende indsats  - og dermed inklusion af børn med udfordringer.

Vi fokuserer her på sammenhængende indsatser for ALLE børn, særligt i de mange overgange, der er kendetegner hele 0 – 18 års området. Dette er fordi gode overgange har stor betydning for alle børn og familier; fra sundhedspleje til dagtilbud, til skole, overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

På webinaret kan du høre om erfaringerne fra arbejdet i med gode overgange i Haderslev Kommune. Desuden supplerer vi med erfaringer en lang række norske og danske kommuner.

Du kan bl.a. høre om hvordan en kombination af strukturel koordinering relationel kapacitet, er en stærk kombination til at sikre inklusion.

Strukturel koordinering indeholder ex. et fælles årshjul, der fastlægger en praktisk ramme formål med møderne, en klar rollefordeling og ikke mindst fælles faglige principper der tilsammen danner et stærkt strukturelt fundament for gode overgange.

Relationel kapacitet og psykologisk tryghed sætter fokus på det konkrete at udvikle et produktivt samspil mellem både ledere og medarbejdere, på tværs af dagtilbud og skoler.

Baggrund
Høj kvalitet i overgangene mellem dagtilbud og skoler er med til at sikre inklusion

Carsten Hornstrup, Joint Action

Gennem de mere end 10 år, hvor vi har arbejdet med sammenhængende indsatser på børn- og ungeområdet, har fokus været på tidlige indsatser for de børn og unge, der har særlige udfordringer. Dette er der naturligvis mange gode grunde til.

MEN - der er også et stort behov for, at vi fokuserer på sammenhængende indsatser for ALLE børn, særligt i de mange overgange, der er kendetegner hele 0 – 18 års området. Dette er fordi gode overgange har stor betydning for alle børn og familier; fra sundhedspleje til dagtilbud, til skole, overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

Varierende kvalitet i overgangene kan være en faktor der kan medvirke til segregering og udenforskab. På det samlede børneområde, ser vi en stor variation i samarbejdskvaliteten mellem fagpersoner omkring alle overgange. For det enkelte barn er det typisk en kombination af forskellige faglige perspektiver og de fysiske rammer der ændres, som kan skabe udfordringer.

Når der ledelsesmæssigt skabes et fælles grundlag for samarbejdet, i form af fælles strukturer og en høj grad af relationel kapacitet og psykologisk tryghed – både via data og fælles sprog, kan et rigtig stærkt fundament sikres, der ikke alene gavner børn, unge og familier. Det har i lige så høj en stor betydning for at sikre gode og produktive relationer, mellem de involverede ledere og medarbejdere.

Vi anbefaler:
 • Strukturel koordinering – ex. et fælles årshjul, der fastlægger en praktisk ramme formål med møderne, en klar rollefordeling og ikke mindst fælles faglige principper der tilsammen danner et stærkt strukturelt fundament for gode overgange.
 • Høj relationel kapacitet og psykologisk tryghed blandt både ledere og medarbejdere mellem forskellige dagtilbud og skoler og enheder.
 • Uden en strukturel koordinering der bliver fuldt, vil samarbejdet ofte være præget af tilfældigheder – og uden en høj grad af relationel kapacitet, får aktørerne ikke udnyttet de rammer, som de fælles strukturer faciliterer.

Hvis du vil høre mere om hvordan vi arbejder med at sikre høj kvalitet i overgangene for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os.

Held og lykke med indsatserne.

Dag 1

09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
10.00
Velkommen til konferencen om ledelse af relationel kapacitet
 • Introduktion, rammer og program for konferencen
 • Om ledelse af relationel kapacitet, og hvordan vi bygger organisatorisk kapacitet til at løse komplekse velfærdsudfordringer.
 • Ved Ole Dalvang, Joint Action
10.00
Velkommen til konferencen om ledelse af relationel kapacitet
10.30
Kommune 4.0 – Kapacitetskommunen
 • Vi rammesetter konferencen med at beskrive vores forståelse af Kommune 4.0, som vi vælger at kalde ”Kapacitetskommunen”.
 • Forståelsen af hvad en kommune er for en størrelse har udviklet sig igennem faser som kan beskrives som kommune 1.0, 2.0 og 3.0.
 • Fremover bliver der brug for at bygge stærke organisationer med stor kapacitet til at håndtere komplekse fælles opgaver. Vi kalder det Kommune 4.0.
 • Oplægsholder: Carsten Hornstrup
10.30
Kommune 4.0 – Kapacitetskommunen
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de udfordringer I oplever i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
13.00
Frokost
13.00
Frokost
14.00
Datainformeret udvikling af organisatorisk kapacitet
 • Kapacitetsopbygning i praksis, koblet til principperne fra Kommune 4.0.
 • Hvordan arbejde målrettet med at investere i organisatorisk kapacitet, ved brug av relationelle data og dialogiske værktøj?
 • Ved Carsten Hornstrup
14.00
Datainformeret udvikling af organisatorisk kapacitet
14.15
Erfaringer fra Malvik Kommune i Norge - udvikling af relationel kapacitet
 • Tema: Datainformeret udvikling af relationel kapacitet og organisatorisk sammenhængskraft.
 • Kommunen har arbejdet med udvikling af relationel kapacitet i flere år.
 • De lægger frem hvordan de har brugt de relationelle data til udviklingsarbejdet, hvilke udfordringer de har stået ovenfor, hvilke ændringer det har skabt og vejen videre.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholder: Kommunalsjef barn og unge, Ros-Mari Berre.
14.15
Erfaringer fra Malvik Kommune i Norge - udvikling af relationel kapacitet
15.00
Pause
15.00
Pause
15.15
Erfaringer fra Nordfyns Kommune – tidlig indsats i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler
 • Tema: Hvordan kombinere strukturel koordinering og relationel kapacitet i arbejdet med tidlig indsats? Eksempel fra samarbejdet mellem dagtilbud og skoler.
 • Kommunen har arbejdet med udvikling af relationel kapacitet, og skabt imponerende resultater på kort tid.
 • Oplægget vil fokusere på erfaringer med at skabe gode overgange og samarbejde mellem dagtilbud og skoler, hvordan de relationelle data bidrager til udvikling, hvilke resultater som er skabt for at sikre inkludering og vejen videre.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholdere Gitte Høj Nielsen, Chef for skoler og dagtilbud, Nordfyns Kommune og Jonas Poulsen, Joint Action.
15.15
Erfaringer fra Nordfyns Kommune – tidlig indsats i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de styrker I oplever i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
17.00-17.45
Opsamling på dag 1
 • Opsamling og afslutning på dag 1
 • Et kig på morgendagens aktiviteter
 • Ved Ole Dalvang
17.00-17.45
Opsamling på dag 1
18.00
Fælles middag
18.00
Fælles middag

Dag 2

08.30
Morgenkaffe og tjek in
08.30
Morgenkaffe og tjek in
9.00
Velkommen til dag 2
 • Perspektiver fra forskning og praksis
9.00
Velkommen til dag 2
9.15
Keynote: Ledelse på tværs med Lektor og PhD Anders Barslund Grøn
 • Tema: Hvordan skaber vi et ledelsessystem, der kan sammenhæng offentlige organisationer.
 • Anders har i 2023 afsluttet sin doktorafhandling om ”Ledelse på tværs”.
 • I sit oplæg vil han lægge frem de vigtigste fund fra sin forskning – med fokus på ledelsens rolle i at udvikle mere sammenhæng på tværs af faglige og organisatoriske skel. Der bliver brug for både strukturer og relationer, og Anders vil løfte frem hvad forskningen viser af nuværende praksis samt anbefalinger til udvikling.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholder: Anders Barslund Grøn, Lektor, forfatter og postdoktoral forsker ved Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse, Aarhus Universitet
9.15
Keynote: Ledelse på tværs med Lektor og PhD Anders Barslund Grøn
10.15
Pause
10.15
Pause
10.30
Workshop om egen praksis– del 3
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de mulige løsninger I får øje på i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action.
10.30
Workshop om egen praksis– del 3
12.00
Frokost
12.00
Frokost
13.00
Paneldebat
 • Key note og oplægsholdere inviteres til en paneldebat.
 • Hvad har vi hørt på konferencen, hvad tager vi med os hjem? Hvilke anbefalinger vil vi komme med og hvad skal vi blive klogere på?
 • Ved Carsten Hornstrup
13.00
Paneldebat
14.15
Pause
14.15
Pause
14.30
Opsamling og afslutning på årets konference
 • Opsamling på konferencen og de tre workshops.
 • Hvad tager vi med os fra konferencen?
 • Et kig på kommende aktiviteter
 • Joint Action sender materiale ud til deltagerne.
 • Ved Ole Dalvang
14.30
Opsamling og afslutning på årets konference
15.30
Tak for denne gang
15.30
Tak for denne gang

Dag 3

No items found.

Det praktiske

Dato

30. april 2024, kl. 8.30 – 10.00

Sted

Online - vi sender et Teams link til mødet.

Optagelse

Webinaret optages og uploades på vores platform Joint Action Analytics.

Spørgsmål

For spørgsmål, kontakt:
kontakt@joint-action.dk