Webinar om tidlig sammenhængende indsatser – overgange som eksempel

Tid: 30. april 2024, kl. 8.30 - 10.00

Deltagere: Webinaret er målrettet Joint Actions samarbejdspartnere.

Oplægsholdere: Thomas Vestergaard Andersen, Chef for Dagtilbud i Haderslev Kommune og Carsten Hornstrup, Joint Action

Se optagelsen af ​​webinaret nedenfor, eller klik her.

Indhold

På dette webinar sætter vi fokus på et emne der fylder meget i mange kommune – hvordan høj kvalitet i overgangene mellem dagtilbud og skoler, kan være med til at sikre en tidlig sammenhængende indsats  - og dermed inklusion af børn med udfordringer.

Vi fokuserer her på sammenhængende indsatser for ALLE børn, særligt i de mange overgange, der er kendetegner hele 0 – 18 års området. Dette er fordi gode overgange har stor betydning for alle børn og familier; fra sundhedspleje til dagtilbud, til skole, overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

På webinaret kan du høre om erfaringerne fra arbejdet i med gode overgange i Haderslev Kommune. Desuden supplerer vi med erfaringer en lang række norske og danske kommuner.

Du kan bl.a. høre om hvordan en kombination af strukturel koordinering relationel kapacitet, er en stærk kombination til at sikre inklusion.

Strukturel koordinering indeholder ex. et fælles årshjul, der fastlægger en praktisk ramme formål med møderne, en klar rollefordeling og ikke mindst fælles faglige principper der tilsammen danner et stærkt strukturelt fundament for gode overgange.

Relationel kapacitet og psykologisk tryghed sætter fokus på det konkrete at udvikle et produktivt samspil mellem både ledere og medarbejdere, på tværs af dagtilbud og skoler.

Baggrund
Høj kvalitet i overgangene mellem dagtilbud og skoler er med til at sikre inklusion

Carsten Hornstrup, Joint Action

Gennem de mere end 10 år, hvor vi har arbejdet med sammenhængende indsatser på børn- og ungeområdet, har fokus været på tidlige indsatser for de børn og unge, der har særlige udfordringer. Dette er der naturligvis mange gode grunde til.

MEN - der er også et stort behov for, at vi fokuserer på sammenhængende indsatser for ALLE børn, særligt i de mange overgange, der er kendetegner hele 0 – 18 års området. Dette er fordi gode overgange har stor betydning for alle børn og familier; fra sundhedspleje til dagtilbud, til skole, overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

Varierende kvalitet i overgangene kan være en faktor der kan medvirke til segregering og udenforskab. På det samlede børneområde, ser vi en stor variation i samarbejdskvaliteten mellem fagpersoner omkring alle overgange. For det enkelte barn er det typisk en kombination af forskellige faglige perspektiver og de fysiske rammer der ændres, som kan skabe udfordringer.

Når der ledelsesmæssigt skabes et fælles grundlag for samarbejdet, i form af fælles strukturer og en høj grad af relationel kapacitet og psykologisk tryghed – både via data og fælles sprog, kan et rigtig stærkt fundament sikres, der ikke alene gavner børn, unge og familier. Det har i lige så høj en stor betydning for at sikre gode og produktive relationer, mellem de involverede ledere og medarbejdere.

Vi anbefaler:
  • Strukturel koordinering – ex. et fælles årshjul, der fastlægger en praktisk ramme formål med møderne, en klar rollefordeling og ikke mindst fælles faglige principper der tilsammen danner et stærkt strukturelt fundament for gode overgange.
  • Høj relationel kapacitet og psykologisk tryghed blandt både ledere og medarbejdere mellem forskellige dagtilbud og skoler og enheder.
  • Uden en strukturel koordinering der bliver fuldt, vil samarbejdet ofte være præget af tilfældigheder – og uden en høj grad af relationel kapacitet, får aktørerne ikke udnyttet de rammer, som de fælles strukturer faciliterer.

Hvis du vil høre mere om hvordan vi arbejder med at sikre høj kvalitet i overgangene for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os.

Held og lykke med indsatserne.

Dag 1

No items found.

Dag 2

No items found.

Dag 3

No items found.

Det praktiske

Dato

30. april 2024, kl. 8.30 – 10.00

Sted

Online - vi sender et Teams link til mødet.

Optagelse

Webinaret optages og uploades på vores platform Joint Action Analytics.

Spørgsmål

For spørgsmål, kontakt:
kontakt@joint-action.dk