A group of people standing outside of a restaurant.

Tårnby Kommune

Charlotte Djuraas

Børn- og Familiechef

Se case video

«Arbejdet med at sikre sammenhæng skal blandt andet hvile på et fundament af høj relationel kapacitet, både internt mellem de mange faggrupper og funktioner i Børne- og Familieafdelingen - og ikke mindst i distriktssamarbejdet med alle vores samarbejdspartnere på skoler og i dagtilbud.»

I Tårnby Kommune bliver Relationel Kapacitet brugt som metode for at udvikle det tværfaglige samarbejde. Stærke børnefællesskaber er et vigtigt strategisk pejlemærke og det skal blandt andet ske gennem en fokuseret ledelsesindsats, hvor inkluderende fællesskaber, klare forventninger og ledelsessamarbejde på tværs, er nogle af elementerne. 

Der er et særligt stort fokus på at udvikle samarbejdet omkring børn, unge og familier i udsatte positioner. Arbejdet inkluderer en ny distriktsorganisering, hvor alle relevante faggrupper skal bidrage, til at sikre både bedre og tidligere indsatser – og her bliver det vigtigt at opbygge en høj grad af relationel kapacitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.