Relationel Kapacitet Konference 2022

Om sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – omkring kompleksevelfærdsudfordringer.

Om konferencen:

Den 24. og 25. august 2022 byder vi velkommen til denne spændende konference. Her vil vi, i godt selskab med forskere og praktikere, blive klogere på:

Hvordan ledere, chefer og direktører kan skabe forudsætningerne for sammenhængendeindsatser og løsninger – omkring komplekse velfærdsudfordringer?

Du kan både blive klogere på den nyeste danske- og internationale forskning – og du kan møde en række praktikere, der står midt i alle udfordringerne.

Konferencens temaer, oplæg og drøftelser indgår som en aktiv del af vores egen forskningsindsats. Derfor vil konferencen blive tilrettelagt ud fra en ramme inspireret af aktionsforskning.

Gennem oplæg, dialog og workshops, får du både ny inspiration – og du får mulighed for at sætte dine egne erfaringer og ideer i spil, så du sammen med de øvrige deltagere, kan være med til at udvikle bud på relevante løsninger, på konferencens arbejdsspørgsmål.

Baggrund

En meget vigtig del af Joint Actions’ dna er at skabe og formidle ny viden gennem forskning og udvikling, med fokus på sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger i offentlige organisationer (Relationel Kapacitet).

Det gør vi med et ønske om at bidrage til at skabe de bedste betingelserne for, at de borgergrupper som har de største udfordringer, får de bedst mulige løsninger.

Vores forskning har i de sidste år i stigende grad haft fokus på ledelsesrollen. Mere konkret på hvordan ledere både alene og som kollektiv, kan understøtte deres medarbejdere i at skabe helhed og sammenhæng for borgerne.

Hvis vi skal sikre viden, der både har en høj kvalitet og validitet – og samtidig skaber relevante praktiske løsninger, så kræver det et tæt samarbejde med både forskere og praktikere. Noget der netop præger vores hverdag.

Med denne konference ønsker vi at tage endnu et initiativ, der bringer forskere og praktikere sammen. Hermed ønsker vi skabe mulighederne for, at at vi i fællesskab kan koble forskningsbaseret viden og praksisforankret indsigt, til ny viden om hvordan vi sikrer sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger i offentlige organisationer.

Dag 1

09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
10.00
Velkommen til konferencen om ledelse af relationel kapacitet
 • Introduktion, rammer og program for konferencen
 • Om ledelse af relationel kapacitet, og hvordan vi bygger organisatorisk kapacitet til at løse komplekse velfærdsudfordringer.
 • Ved Ole Dalvang, Joint Action
10.00
Velkommen til konferencen om ledelse af relationel kapacitet
10.30
Kommune 4.0 – Kapacitetskommunen
 • Vi rammesetter konferencen med at beskrive vores forståelse af Kommune 4.0, som vi vælger at kalde ”Kapacitetskommunen”.
 • Forståelsen af hvad en kommune er for en størrelse har udviklet sig igennem faser som kan beskrives som kommune 1.0, 2.0 og 3.0.
 • Fremover bliver der brug for at bygge stærke organisationer med stor kapacitet til at håndtere komplekse fælles opgaver. Vi kalder det Kommune 4.0.
 • Oplægsholder: Carsten Hornstrup
10.30
Kommune 4.0 – Kapacitetskommunen
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de udfordringer I oplever i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
13.00
Frokost
13.00
Frokost
14.00
Datainformeret udvikling af organisatorisk kapacitet
 • Kapacitetsopbygning i praksis, koblet til principperne fra Kommune 4.0.
 • Hvordan arbejde målrettet med at investere i organisatorisk kapacitet, ved brug av relationelle data og dialogiske værktøj?
 • Ved Carsten Hornstrup
14.00
Datainformeret udvikling af organisatorisk kapacitet
14.15
Erfaringer fra Malvik Kommune i Norge - udvikling af relationel kapacitet
 • Tema: Datainformeret udvikling af relationel kapacitet og organisatorisk sammenhængskraft.
 • Kommunen har arbejdet med udvikling af relationel kapacitet i flere år.
 • De lægger frem hvordan de har brugt de relationelle data til udviklingsarbejdet, hvilke udfordringer de har stået ovenfor, hvilke ændringer det har skabt og vejen videre.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholder: Kommunalsjef barn og unge, Ros-Mari Berre.
14.15
Erfaringer fra Malvik Kommune i Norge - udvikling af relationel kapacitet
15.00
Pause
15.00
Pause
15.15
Erfaringer fra Nordfyns Kommune – tidlig indsats i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler
 • Tema: Hvordan kombinere strukturel koordinering og relationel kapacitet i arbejdet med tidlig indsats? Eksempel fra samarbejdet mellem dagtilbud og skoler.
 • Kommunen har arbejdet med udvikling af relationel kapacitet, og skabt imponerende resultater på kort tid.
 • Oplægget vil fokusere på erfaringer med at skabe gode overgange og samarbejde mellem dagtilbud og skoler, hvordan de relationelle data bidrager til udvikling, hvilke resultater som er skabt for at sikre inkludering og vejen videre.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholdere Gitte Høj Nielsen, Chef for skoler og dagtilbud, Nordfyns Kommune og Jonas Poulsen, Joint Action.
15.15
Erfaringer fra Nordfyns Kommune – tidlig indsats i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de styrker I oplever i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
17.00-17.45
Opsamling på dag 1
 • Opsamling og afslutning på dag 1
 • Et kig på morgendagens aktiviteter
 • Ved Ole Dalvang
17.00-17.45
Opsamling på dag 1
18.00
Fælles middag
18.00
Fælles middag

Dag 2

08.30
Morgenkaffe og tjek in
08.30
Morgenkaffe og tjek in
9.00
Velkommen til dag 2
 • Perspektiver fra forskning og praksis
9.00
Velkommen til dag 2
9.15
Keynote: Ledelse på tværs med Lektor og PhD Anders Barslund Grøn
 • Tema: Hvordan skaber vi et ledelsessystem, der kan sammenhæng offentlige organisationer.
 • Anders har i 2023 afsluttet sin doktorafhandling om ”Ledelse på tværs”.
 • I sit oplæg vil han lægge frem de vigtigste fund fra sin forskning – med fokus på ledelsens rolle i at udvikle mere sammenhæng på tværs af faglige og organisatoriske skel. Der bliver brug for både strukturer og relationer, og Anders vil løfte frem hvad forskningen viser af nuværende praksis samt anbefalinger til udvikling.
 • Spørgsmål og dialog.
 • Oplægsholder: Anders Barslund Grøn, Lektor, forfatter og postdoktoral forsker ved Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse, Aarhus Universitet
9.15
Keynote: Ledelse på tværs med Lektor og PhD Anders Barslund Grøn
10.15
Pause
10.15
Pause
10.30
Workshop om egen praksis– del 3
 • Deltagere og oplægsholdere inviteres til en proces.
 • Denne workshop har fokus på de mulige løsninger I får øje på i jeres egen praksis – i et Kommune 4.0 perspektiv.
 • Ved Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action.
10.30
Workshop om egen praksis– del 3
12.00
Frokost
12.00
Frokost
13.00
Paneldebat
 • Key note og oplægsholdere inviteres til en paneldebat.
 • Hvad har vi hørt på konferencen, hvad tager vi med os hjem? Hvilke anbefalinger vil vi komme med og hvad skal vi blive klogere på?
 • Ved Carsten Hornstrup
13.00
Paneldebat
14.15
Pause
14.15
Pause
14.30
Opsamling og afslutning på årets konference
 • Opsamling på konferencen og de tre workshops.
 • Hvad tager vi med os fra konferencen?
 • Et kig på kommende aktiviteter
 • Joint Action sender materiale ud til deltagerne.
 • Ved Ole Dalvang
14.30
Opsamling og afslutning på årets konference
15.30
Tak for denne gang
15.30
Tak for denne gang

Dag 3

No items found.