Relationel Kapacitet Konference 2022

Om sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – omkring kompleksevelfærdsudfordringer.

Om konferencen:

Den 24. og 25. august 2022 byder vi velkommen til denne spændende konference. Her vil vi, i godt selskab med forskere og praktikere, blive klogere på:

Hvordan ledere, chefer og direktører kan skabe forudsætningerne for sammenhængendeindsatser og løsninger – omkring komplekse velfærdsudfordringer?

Du kan både blive klogere på den nyeste danske- og internationale forskning – og du kan møde en række praktikere, der står midt i alle udfordringerne.

Konferencens temaer, oplæg og drøftelser indgår som en aktiv del af vores egen forskningsindsats. Derfor vil konferencen blive tilrettelagt ud fra en ramme inspireret af aktionsforskning.

Gennem oplæg, dialog og workshops, får du både ny inspiration – og du får mulighed for at sætte dine egne erfaringer og ideer i spil, så du sammen med de øvrige deltagere, kan være med til at udvikle bud på relevante løsninger, på konferencens arbejdsspørgsmål.

Baggrund

En meget vigtig del af Joint Actions’ dna er at skabe og formidle ny viden gennem forskning og udvikling, med fokus på sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger i offentlige organisationer (Relationel Kapacitet).

Det gør vi med et ønske om at bidrage til at skabe de bedste betingelserne for, at de borgergrupper som har de største udfordringer, får de bedst mulige løsninger.

Vores forskning har i de sidste år i stigende grad haft fokus på ledelsesrollen. Mere konkret på hvordan ledere både alene og som kollektiv, kan understøtte deres medarbejdere i at skabe helhed og sammenhæng for borgerne.

Hvis vi skal sikre viden, der både har en høj kvalitet og validitet – og samtidig skaber relevante praktiske løsninger, så kræver det et tæt samarbejde med både forskere og praktikere. Noget der netop præger vores hverdag.

Med denne konference ønsker vi at tage endnu et initiativ, der bringer forskere og praktikere sammen. Hermed ønsker vi skabe mulighederne for, at at vi i fællesskab kan koble forskningsbaseret viden og praksisforankret indsigt, til ny viden om hvordan vi sikrer sammenhængende ledelse, sammenhængende indsatser og sammenhængende løsninger i offentlige organisationer.

Dag 1

09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
10.00
Opstart

Velkommen til konferencen

10.00
Opstart
10.30
Inspiration del 1

Strategisk ledelsesperspektiv på arbejdet med sammenhæng og helhed. Vi kombinerer tre forskellige perspektiver med praksiserfaringer.

Chefer fra danske og norske kommuner holder oplæg:

  • Om arbejdet med udvikling af relationelkapacitet.
  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.
10.30
Inspiration del 1
12.00
Frokost
12.00
Frokost
13.00
Praksisworkshops

Praksisworkshop – refleksion med afsæt i oplæggene.

13.00
Praksisworkshops
14.00
Inspiration fra praksis til praksis del 2

Oplægsholdere:

Chefer fra danske og norske kommuner holder oplæg:

  • Om arbejdet med udvikling af relationelkapacitet.
  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.
14.00
Inspiration fra praksis til praksis del 2
15.00
Pause
15.00
Pause
15.15
Dialog med oplægsholderne
15.15
Dialog med oplægsholderne
15.45
Praksisworkshops

Praksisworkshop – refleksion med afsæt i oplæggene.

15.45
Praksisworkshops
17.00
Opsamling og afslutning på dag 1

– og et kik på morgendagens aktiviteter.

17.00
Opsamling og afslutning på dag 1
17.30
Tak for i dag
17.30
Tak for i dag

Dag 2

08.30
Ankomst og morgenkaffe
08.30
Ankomst og morgenkaffe
09.00
Velkommen til dag 2

Bedre og mere sammenhængende velfærdsløsninger med psykologisk tryghed og relationelkapacitet

09.00
Velkommen til dag 2
09.15
Oplægsholder

Keynote 1: Ekstern oplægsholder

  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.

9.45 Spørgsmål og dialog

09.15
Oplægsholder
10.00
Pause
10.00
Pause
10.15
Oplægsholder

Keynote 2: Ekstern oplægsholder

  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.

10.45 Spørgsmål og dialog

10.15
Oplægsholder
11.00 - 11.30
Dialog med Carsten Hornstrup
11.00 - 11.30
Dialog med Carsten Hornstrup
11.30
Frokost
11.30
Frokost
12.30
Praksisworkshop

Praksisworkshop – refleksion og gruppeopgaver med afsæt i oplæggene.

12.30
Praksisworkshop
15.30
Opsamling og afslutning på årets konference

– og et kik på kommende aktiviteter.

15.30
Opsamling og afslutning på årets konference
16.00
Tak for denne gang
16.00
Tak for denne gang

Dag 3

No items found.