JOINT ACTION ANALYTICS®

Brugervenligt software for udvikling af organisatorisk sammenhængskraft

Vi leverer en brugervenlig IT-platform til analyse, udvikling og styring af organisatorisk sammenhængskraft i organisationer.

A close up of a white board with numbers on it.

Software til analyse af blandt andet

Relationel kapacitet

Vi undersøger hvordan ledere og medarbejdere oplever det faktiske samarbejde. Vi laver analyser på alle hierarkiske niveauer i jeres organisation, mellem hierarkiske niveauer, eller på tværs af organisationer - i små teams og på kulturniveau. Afhængigt af hvad opgaven kalder på.

Psykologisk tryghed

Vi undersøger hvordan ledere og medarbejdere oplever psykologisk tryghed. I hvilken grad oplever man om det er ok at begå fejl, samt om man kan tale om problemer og udfordringer? I hvilken grad opleves der at vi kan bruge hinandens kompetencer og oplever vi synergi i arbejdet?

Relationel ledelse

Vi undersøger graden af relationel ledelse i organisationen. Relationel ledelse handler om i hvilket omfang ledelsen sætter en tydelig retning, engagerer sig i og involverer sin organisation i det tværfaglige arbejdet. Vi analyserer oplevelsen af ledelsens relationelle adfærd.

Borgeroplevet kvalitet

Vi undersøger hvordan borgere oplever sammenhæng og helhed. Om borgeren oplever at de fagprofessionelle samarbejder, involverer borgeren og har fokus på de udfordringer som borgerne selv oplever at have mest brug for hjælp til.

Analyse muligheder:

Vi bidrager med at anbefale hvilke analyser der skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvordan de bliver gennemført. Her er nogle af perspektiverne:

Vertikalt scope – analyser igennem ledelseskæden:

 • Vi kan lave analyser på alle niveauer i en organisation – fra den øverste strategiske ledelse og helt ud til medarbejderne – for at få et overblik over sammenhængskraften i ledelseskæden.
 • Normalt vil vi anbefale at vi starter med at forankre dette i ledelsen.

Horisontalt scope - analyserud i organisationen:

 • Vi kan lave analyser blandt aktører som er organiseret i den samme vertikale enhed. Vi kan også lave analyser med ledere eller medarbejdere som deler en fælles opgave, men som er organiseret i forskellige enheder – eller forskellige organisationer.
 • Af praktiske hensyn vil vi anbefale at man starter lidt ”tæt på” med henblik på at udvide.

Kulturanalyse:

 • Vi kan lave analyser på det vi kalder ”kultur niveau”. Det kan f.eks. være omkring arbejdet med tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Her er der potentielt en meget lang række aktører der både har indsigt og spiller en vigtig rolle.

Case analyse (enkeltsag/projekt):

 • Vi kan også komme helt tæt på og lave en case analyse – enten en enkelt borger eller et projekt. Her involveres kun de personer som faktisk arbejder med dette case.

Brugervenlighed:
 • Vores IT-platform er designet for den absolut største brugervenlighed. Brugeren bliver guidet igennem de forskellige trin i processen i forhold til de valg, der skal træffes når man sætter op en relationel analyse.
 • Alle vores validerede skalaer – med spørgsmål - ligger på platformen, og gør det derfor nemt og enkelt at sætte op en analyse.

Analyseresultater:

Når en analyse er gennemført, præsenteres resultaterne i vores resultat oversigt. Her får brugeren det fulde overblik – og kan samtidigt dykke ned i detaljerne.

Den enkelte leder

 • Den enkelte leder eller enhed får et overblik over sine egne relationer. På den måde er analyserne handlingsorienterede, da de viser styrker og udfordringer i relationerne. De vil danne grundlag for de videre samtaler og processer i udviklingsarbejdet.

Strategisk ledelse:

 • Strategisk ledelse får et tydeligt røntgenbillede af organisationens sammenhængskraft. Disse analyser giver en dybdegående forståelse for nøgletallene, som er afgørende for organisationen, og for relationerne på kryds og tværs.

Resultatvisning:

 • Når der gennemføres analyser, er det nemt og enkelt for brugerne at følge med i resultaterne samt følge op besvarelser i de enkelte enheder/funktioner/teams.
 • Når der er gennemført analyser på forskellige organisatoriske niveauer, vil brugerne få et overblik på platformen.

Sammenligne analyser:

 • Når analyserne på et senere tidspunkt gentages, kan I sammenligne disse analyser – for dermed at se en trend for jeres udvikling. Det bruges til videre udvikling, men kan også lægges frem for direktion, bestyrelse og politikere.

Din organisation:

 • Som bruger får du adgang til et afgrænset område på platformen, hvor du og dine kollegaer har tilgang til særligt materiale målrettet dig og din organisation.

Undersøgelser

Vi anbefaler hvilke undersøgelser der skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvordan de bliver gennemført. Her er nogle af perspektiverne

Vertikalt scope – undersøgelser igennem ledelseskæden
 • Vi kan lave undersøgelser på alle niveauer i en organisation – fra den øverste strategiske ledelse og helt ud til medarbejderne – for at få et overblik over sammenhængskraften i ledelseskæden.
 • Normalt anbefaler vi at vi starte med at forankre dette i ledelsen.
Horisontalt scope - undersøgelser ud i organisationen
 • Vi kan lave undersøgelser blandt aktører som er organiseret i den samme vertikale enhed. Vi kan også lave undersøgelser med ledere eller medarbejdere som deler en fælles opgave, men som er organiseret i forskellige enheder – eller forskellige organisationer.
 • Af praktiske hensyn vil vi anbefale at man starter lidt ”tæt på” og ikke for stort i første omgang. Så kan dette udvides senere.
Kulturundersøgelser
 • Vi kan lave undersøgelser på det vi kalder ”kultur niveau”. Det kan f.eks. være omkring arbejdet med tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Her er der potentielt en meget lang række aktører der både har indsigt og spiller en vigtig rolle.
Case undersøgelser (enkeltsag/projekt)
 • Vi kan også komme helt tæt på og lave en case undersøgelse – enten omkring en enkelt borger eller et projekt. Her involveres kun de personer som faktisk arbejder med dette case.
Brugervenlighed
 • Vores IT-platform er designet for den absolut største brugervenlighed. Brugeren bliver guidet igennem de forskellige trin i processen i forhold til de valg, der skal træffes når man sætter op en relationel undersøgelse.
 • Alle vores validerede skalaer – med spørgsmål - ligger på platformen, og gør det derfor nemt og enkelt at sætte op en undersøgelse.

Analyser

Når undersøgelser er gennemført, præsenteres resultaterne i vores analyse oversigt. Her får man det fulde overblik – og man kan dykke ned i detaljerne.

Den enkelte leder
 • Den enkelte leder får et overblik over relationer med sin egen enhed. Analyserne er handlingsorienterede, da de viser styrker og udfordringer, og danner grundlag for de videre samtaler og processer i udviklingsarbejdet.
Strategisk ledelse
 • Strategisk ledelse får et tydeligt røntgenbillede af organisationens sammenhængskraft. Analyserne giver et overblik over de relationelle nøgletal, som er afgørende for den organisatoriske sammenhængskraft.
Resultatvisning
 • Når der gennemføres undersøgelser, er det nemt for brugerne at følge med undervejs, følge op respondenter og se live opdaterede resultater.
Sammenligne analyser
 • Når der laves mange tilsvarende undersøgelser, kan disse analyseres samtidig for internt benchmark.
 • Når undersøgelser gentages på et senere tidspunkt, kan de sammenlignes, så man kan analysere udviklingen af den organisatoriske sammenhængskraft over tid.
Din organisation
 • Som bruger, får du adgang til et afgrænset område på platformen, hvor du og dine kollegaer har tilgang til jeres undersøgelser og analyser samt særligt materiale målrettet dig og din organisation.
A person using a laptop computer on a desk.

Kompetence platform

Med Joint Action Analytics® får man software til at gennemføre undersøgelser og analyser – og en platform med inspiration, processer og værktøjer, til at opbygge kompetencer og kapacitet til den fælles opgaveløsning.

I får adgang til data - og til et bredt udvalg af videomateriale og værktøjer, der kan hjælpe med at forbedre effektiviteten og produktiviteten i jeres organisation. Dette materiale er udarbejdet, så komplekse koncepter gøres forståeligt, og understøtter ledere og medarbejdere i at tilegne sig nødvendige kompetencer, når de skal løse komplekse opgaver i fællesskab.

I får også meget konkret vejledning til at anvende date til målrettede udviklingsprocesser. Disse vejledninger er designet til at guide jer igennem de forskellige trin i udviklingsprocessen, fra idegenerering til implementering, og sikrer, at I har den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til at styre disse udviklingsprocesser effektivt.

Som kunder hos Joint Action får I desuden rådgivning og sparring, der sikrer at vi i fællesskab finder de rigtige løsninger for jer.

”Jeg har været involveret i at udvikle tekniske løsninger for arbejdet med udvikling af organisatorisk sammenhængskraft siden jeg startede i Joint Action i 2017. Det har været en svær teknisk øvelse at digitalisere relationelle analyser og præsentation af resultater, og derfor er jeg stolt over at vi er lykkedes med at udvikle en internationalt førende IT-platform til dette.

Jeg arbejder i tæt dialog med brugerne af vores system, for sammen at finde løsninger på, hvilke funktioner som efterspørges, og hvordan vi kan optimere brugeroplevelsen. I september 2023 lancerede vi vores version 4.0, hvor endnu flere funktioner er blevet tilgængelige for vores brugere.

I IT-teamet arbejder vi ufortrødent med at skabe en så god teknisk oplevelse for vores brugere som muligt, og vi opfordrer vores brugere til at skrive eller ringe ind på support med tekniske spørgsmål eller ønsker og kommentarer til vores tekniske løsning”.

Simon Hannibal

IT-Chef

Simon Hannibal

IT-Chef

Support

Vi forstår vigtigheden af pålidelig og tilgængelig teknisk support. Derfor tilbyder vi ubegrænset online teknisk support til vores brugere. Uanset om du støder på tekniske udfordringer, har brug for hjælp til at navigere på platformen eller søger vejledning til optimal brug, er vores supportteam altid klar til at hjælpe.

Vores mål er at sikre, at du får den bedste oplevelse, når du bruger vores platform. Det betyder at vi løbende arbejder for at løse eventuelle problemer du måtte støde på, og giver dig den nødvendige assistance til effektiv brug af platformen.