A group of people standing outside of a restaurant.

Kalundborg Kommune

Julie Folke Jacobsen

Centerchef for Fagcenter Børn og Familie

Se case video

"Her hos os er arbejdet med Relationel Kapacitet en del af introprogrammet, hvor det står hvorfor Relationel Kapacitet er vigtigt for organisationen – og vigtigere hvorfor det er vigtigt for borgeren. Det skaber mening hos de nye medlemmer af vores organisation."

”Vi skal opspore børn og unge i udsatte positioner tidligere, så de foranstaltninger vi sætter i værk bliver mindre. Her hos os er arbejdet med relationel kapacitet en del af introprogrammet, alle skal vide hvorfor Relationel Kapacitet er vigtigt – og hvorfor det er vigtigt for borgeren. Og vi arbejder kontinuerligt med det i form af nye prøvehandlinger, da det er vigtigt at blive ved med at give det opmærksomhed.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.