Vi arbejder på forskellige niveauer i jeres organisation

Strategisk ledelse

Den strategiske ledelse sætter rammerne og retningen for arbejdet. Vi understøtter det strategiske arbejde med sparring og rådgivning.

Den strategiske ledelse spiller en afgørende rolle i at sikre fundamentet for sammenhæng og helhed i opgaveløsningen. Derfor har vi altid et tæt samarbejde med den strategiske ledelse.

I vores arbejde tager vi altid udgangspunkt i jeres situation - i jeres udfordringer og i jeres strategi. Med afsæt heri udvikler vi i fællesskab en fremdriftsplan, der skal sikre en fælles forståelse for de effekter I ønsker at opnå.

Vores udgangspunkt er, at alle organisationer er unikke, og derfor er vores rådgivning tilpasset jeres specifikke behov og situation.

Ledergrupper

Gennem undervisning, rådgivning og sparring understøtter vi ledernes arbejde med at sikre sammenhæng og helhed i opgaveløsningen.

Jeres ledere spiller en helt central rolle i at sikre sammenhæng og helhed. De er meget vigtige aktører, for at sikre gode løsninger for jeres borgere og kunder.

Mellemledere skal både lede sin egen enhed - og samtidig og sammen med andre – sikre gode løsninger for jeres borgere og kunder i fællesskab.

Vi samarbejder derfor med ledere i jeres organisation. Med fokus på undervisning, rådgivning og sparring, understøtter vi ledernes arbejde med at sikre sammenhæng og helhed på tværs i organisationen.

Ressourcegruppe

Vi uddanner nogle af jeres medarbejdere i hvordan man gennemfører undersøgelser, analyser og udviklingsprocesser, så I får kompetencer til at sikre, at der er fremdrift – også når vi ikke er der.

En vigtig del af vores arbejde er, at opbygge en intern kapacitet i jeres organisation. Derfor etablerer vi en ressourcegruppe bestående af nogle medarbejdere hos jer (2-5 personer). Denne består typisk af interne fagkonsulenter, tværfaglige konsulenter etc.

Ressourcegruppen får en grundig oplæring i hvordan man forbereder og gennemfører undersøgelser, analyser og udviklingsprocesser – og de bliver en vigtig del af vores samarbejde.

De er med til at sikre, at IT-platformen, data og udviklingsprocesser tilrettelægges, så de dækker jeres organisations behov.

Vi bidrager til, at I altid har de nødvendige kompetencer til at udnytte vores IT-platform og metoder optimalt, og vi sørger for at træne nye personer til ressourcegruppen ved behov.

Medarbejdere

De medarbejdere der er tættest på borgere og kunder bliver involveret i undersøgelser og udviklingsprocesser – herunder i at pege på styrker, udfordringer og muligheder.

Medarbejderne er vigtige for at finde gode løsninger sammen med og for jeres borgere og kunder. Det er i mødet med borgeren og kunden at samskabelsen finder sted. Og det er her vi skal forstå hvad der fremmer det tværfaglige samarbejdet og hvad der hindrer det. Hvad er de faktiske udfordringer som vi skal arbejde med?

Derfor involverer vi medarbejderne i arbejdet, så vi kan få frem deres oplevelse af det tværfaglige samarbejde og deres vurdering af relationel kapacitet, relationel ledelse og psykologisk tryghed. Og derfor skal de også involveres i arbejdet med at pege på gode erfaringer, udfordringer og mulige løsningsforslag.

Vi arbejder igennem ledelseskæden hos jer, og det er den enkelte leder som er ansvarlig for at involvere, informere og sætte fokus på organisatorisk sammenhængskraft blandt sine medarbejdere. Jo flere ledere der tager denne opgave på sig, jo stærkere bliver jeres relationelle kapacitet.

Vores mål er, at dette skal foregå hele tiden – også når vi ikke er til stede.

Vi deltager gerne til medarbejdersamlinger for at informere og inspirere. Dette bidrager med, at de er forberedt på hvad deres rolle er og hvordan de kan bidrage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.