A group of people standing outside of a restaurant.

Odense Kommune

Sonja Serup Hansen

Familie- og Forebyggelseschef

Se case video

"Samarbejdet med Joint Action retter sig i høj grad mod, at vi skal løfte os til det næste niveau i forhold til kvaliteten i vores tværfaglige samarbejde omkring at skabe stærke børnefællesskaber for og sammen med børnene og deres familier i Odense Kommune"

”Vi har et rigtig godt samarbejde. Vi har et mål i Odense omkring at skabe så stærke børnefællesskaber som muligt, hvor vi imødekommer flest mulige børns behov i de almene fællesskaber i skoler og dagtilbud. Med det mål følger ønsket om at færrest mulige børn bliver segregeret til specialpædagogiske tilbud. Det mål og ønske har vi, fordi vi ved, at det er rigtig svært at ændre den livsbane, som et barn får, når det visiteres ud af det almene fællesskab.”

Odense Kommune

Odense Kommune har deltaget i Joint Actions forskningsprojekt fra foråret 2022, der satte fokus på chefrollens betydning for at sikre samarbejdskvalitet mellem sine ledere. Odense Kommunes chefer opleves som en chefgruppe med tydelig fælles strategisk forankring, og stærke relationer. Dette selvom de hver især er ansvarlige for store og forskelligartede afdelinger i organisationen. Ledergrupperne i Odense Kommune udmærkede sig ved, at have høj samarbejdskvalitet på tværs af og internt i forvaltningen.

  • På baggrund af forskningsprojektet og introduktionen til arbejdet med relationel kapacitet, har Odense Kommune, med Familie og Forebyggelseschef Sonja Serup i spidsen, startet et samarbejde med Joint Action, hvor den organisatoriske læring og sammenhængskraft i afdelingen skal styrkes, for kontinuerligt at skærpe kvaliteten af de ydelser, som de leverer til og sammen med børn og familier, og til de dagtilbud og skoler børnene færdes i.
  • Processen tager udgangspunkt i at udvikle en kvalitetsmodel 2.0 “Kerneopgave og Relationer”. Målet er at skabe en fornyet tilgang til, og en ny samlet model for kvalitetsarbejdet i Familie og Forebyggelse. Der arbejdes systematisk med først at udvikle relationel kapacitet på forskellige ledelsesniveauer, inden udviklingsarbejdet udvides til også at inkludere medarbejdere.

Familie- og Forebyggelseschef Sonja Serup Hansen:

”Vi har et rigtig godt samarbejde. Vi har et mål i Odense omkring at skabe så stærke børnefællesskaber som muligt, hvor vi imødekommer flest mulige børns behov i de almene fællesskaber i skoler og dagtilbud. Med det mål følger ønsket om at færrest mulige børn bliver segregeret til specialpædagogiske tilbud. Det mål og ønske har vi, fordi vi ved, at det er rigtig svært at ændre den livsbane, som et barn får, når det visiteres ud af det almene fællesskab.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.