Vi brænder for vores arbejde og er engageret i at udvikle vores samfund

De bedste løsninger finder vi i fællesskab – det gælder både for os og for jer - og for samspillet mellem jer og jeres borgere/kunder.

Vi er et forsknings- og kompetencehus, som leverer software og metoder for udvikling af organisatorisk sammenhængskraft.

Joint Action blev stiftet i 2014 og er en dynamisk virksomhed, som kombinerer software- og rådgivningsløsninger, der er designet til at fremme sammenhængende løsninger samt udvikle organisatorisk sammenhængskraft, både internt i- og på tværs af organisationer.

I 2017 udviklede vi det teoretiske koncept ”relationel kapacitet”, og har siden bidraget med en række bøger og artikler om emner som relationel kapacitet, relationel ledelse, strategisk ledelse og psykologisk tryghed. Året efter lancerede vi den første version af vores analyseplatform, Joint Action Analytics®. Vi udvikler hele tiden vores software, så den tilpasses vores samarbejdspartneres behov. Som en del af vores samlede leverance, har vi også udviklet vores support- og rådgivningsmodul, Joint Action Learning, samt Joint Action Community, hvor vi sørger for erfaringsudveksling på tværs af organisationer.

De relationelle nøgletal, som vi får med vores IT-platform, Joint Action Analytics®, fungerer som organisatoriske indikatorer, der giver ledelsen et klart billede af organisationens evne til tværfagligt samarbejde. Vi tror på, at overblik skaber grundlag for målrettede indsatser, og at konkrete løsninger skal findes i den enkelte relation. Udfordringer kan ikke løses, før man ved, hvor der skal sættes ind, og hvad der er på spil. Gennem vores analyser, integrerer vi tværfagligt samarbejde og ledelse på alle niveauer, og skaber en koordineret retning gennem produktive relationer.

Joint Action Analytics® er registreret som EU varemærke ved det Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.

”Det er en meget spændende udfordring for mig at stå i spidsen for en mindre vækst virksomhed. De seneste år har vi haft en meget flot udvikling, vi har tilpasset os markedets skiftende behov og tendenser, og vi har formået at sætte nye standarder inden for vores branche.

I modsætning til mange konsulentfirmaer, der primært leverer rådgivning til sine kunder, skiller vi os ud ved at have udviklet en unik IT-platform, og konkrete metoder, der effektivt opbygger kapaciteten hos jer, til at udvikle den organisatoriske sammenhængskraft – også når vi ikke fysisk er til stede.

Vores arbejde strækker sig over forskellige sektorer, og vi samarbejder i dag med omkring 60 organisationer i Danmark, Norge, Sverige og USA. Vores mission er at aktivere det latente samarbejdspotentiale, der findes i alle organisationer. Dette gør vi ved at identificere og belyse samarbejdsudfordringer, både inden for og på tværs af afdelinger og fagligheder, med henblik på at styrke samarbejdet.”

Ole Dalvang

Administrerende direktør

Ole Dalvang

CEO

Vores vision

At være internationalt førende eksperter i at sikre sammenhængende indsatser til de sværeste og dyreste velfærdsudfordringer vi står overfor i dag
- og i fremtiden.

Vores mål

At bidrage til at skabe betingelserne for at de borgergrupper som har de største udfordringer, får de bedst mulige løsninger gennem fokus på sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger i offentlige organisationer.

Vores værdier

Effekt

Målet for alt vores arbejde er at skabe betingelser for positive effekter for borgere med koordineringsbehov.

Faglighed

En stærk faglighed ligger til grund for alle vores processer, og stammer fra mange års erfaring både med forskning og udviklingsarbejde i komplekse organisationer.

Engagement

Vi er engagerede i vores arbejde og brænder for at være med til at udvikle vores samfund endnu mere.

Fællesskab

De bedste løsninger finder vi i fællesskab – det gælder både for os og for samspillet mellem det offentlige og borgerne.

Kontakt Joint Action

  • For at høre mere om vores forskning og praksis-erfaring.
  • For en uforpligtende dialog om de udfordringer I står med, og vores muligheder for at bidrage.
  • For en workshop med dig og dine kollegaer.