Wicked problems

Relationel kapacitet fører til en bedre opgaveløsning

Når vi ser på komplekse opgaver i offentlige organisationer, er de ofte kendetegnet ved følgende:

 1. Opgaven kan ikke afgrænses i tid, sted og indsats.
 2. Opgaverne er så komplekse, at der er svært at etablere et klart og entydigt mål for arbejdet.
 3. Forskellige fagpersoner skal etablere samarbejdet, når behovet opstår, uden at de nødvendigvis har en klar plan for arbejdet.
 4. De enkelte faggruppers egne og fælles opgaver er meget tæt forbundne.
 5. De enkelte faggrupper og funktioner har et varierende antal af vigtige samarbejdspartnere, afhængig af de konkrete opgaver.

Hvis du genkender dette, så ved du hvad vi snakker om. Denne type opgaver omtales også ofte som ”wicked problems” eller ”vilde” problemer. De omtales som ”vilde” fordi det er vanskeligt at give problemet én årsag – og ofte findes der ikke en forhåndsdefineret løsning. Løsningen bliver da, at det tværfaglige team rundt om opgaven må finde en eller flere nye løsninger – fra sag til sag – og for at lykkes med dette, må teamet have høj relationel kapacitet.

Vi har forsket på dette i flere år – og vi har udgivet bøger og artikler om emnet. Parallelt med dette, har vi arbejdet tæt på praksis i en lang række kommuner. Det har resulteret i en solid ballast og ekspertise i hvad der faktisk virker, hvis vi skal løfte kvaliteten af det faktiske samarbejde. I vores forskning trækker vi også på viden fra en række etablerede forskningsinstitutioner – blandt andet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet, forskningslitteraturen om ledelse, psykologisk tryghed, relationel koordinering mm. – samt vores internationale netværk indenfor disse fagområder.

I Joint Action hjælper vi organisationer med at udvikle relationel kapacitet, relationel ledelse og psykologisk tryghed - hvilket bidrager til at øge organisationens sammenhængskraft. Vi leverer software så vi kan analysere jeres relationer – både vertikalt og horisontalt - og derudfra formulere konkret rådgivning og handlingsplaner. Vi arbejder systematisk, struktureret og understøttende i forhold til hvad I skal lykkes med som organisation.

Vores metoder har positive effekter på samarbejdet og produktiviteten i jeres organisation på både kort og lang sigt. Dertil bidrager det til et sundere arbejdsmiljø, hvor medarbejdere såvel som ledere føler sig trygge ved at række ud til hinanden, være usikre, spørge hinanden om hjælp og i fællesskab finde nye løsninger.

Har I et behov for at nedbryde siloorientering og styrke kvaliteten i de tværgående relationer i jeres organisation?

Da er I velkomne til at kontakte os i Joint Action, så designer vi et udviklingsforløb for jer.

 • Står I med komplekse udfordringer som er svære at løse - og også svære at forstå?
 • Relationel kapacitet er en metode til at forstå og arbejde med disse udfordringer.
 • Kontakt os for en uforpligtende dialog om de udfordringer I står med, og vores muligheder for at bidrage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

 • Artikler og blogindlæg
 • Forskningsresultater
 • Kundecases
 • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.