11 Jun

2024

Utvikling av relasjonell kapasitet i Stange kommune

Scott Sjøstrøm og Ole Dalvang hadde gleden av å møte Kommunalsjef for Oppvekst, DENIS A. og hans ledergruppe på nye Stange ungdomsskole. Vi har i år gjennomført kartlegginger i overgangene fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole og blant de andre tjenestene i kommunalområdet for Oppvekst.

Vi hadde en god samling med stort engasjement, og hvor flere ting ble tydelig:

  • Samhandlingskvaliteten varierer. Noen steder er den god – andre steder middels eller relativt lav.
  • Det oppleves en stor vilje og motivasjon til å jobbe med å styrke det tverrfaglige samarbeidet.
  • Behovet er veldig tydelig. Det er stor enighet om at vi kun kan løse de komplekse sakene i fellesskap.

Godt tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre gode og holdbare løsninger sammen med innbyggerne, men vi snakket vi også ganske mye om økonomi. Denis Aggrey la frem beregninger på hvor mye det kan koste når barn og unge ender i utenforskap - og her snakker vi om mange penger.

Denis Aggrey uttaler:

  • «Det er dette jeg brenner for – og dette er vårt prosjekt. I Stange Kommune skal vi sprenge skalaen for relasjonell kapasitet. Vi skal utvikle sømløse tjenester, og vi skal tenke sammen med felles mål. Vi skal starte tidlig, og vi skal koordinere innsatsene på en måte så vi finner holdbare løsninger sammen med innbyggerne. Vi skal løfte baren for hva vi tror er mulig å få til.»
  • «Men hvor mye koster tiltak når vi ikke lykkes? Dette handler både om livskvalitet for innbyggerne, men også om kommuneøkonomien. Vi har enkeltsaker som nærmest slår bunnen ut av kommunekassa. Hvis vi med en tidlig tverrfaglig innsats kan unngå disse sakene, får vi langt flere ressurser til å utvikle våre tjenester til fordel for alle innbyggere i Stange Kommune.»
  • «Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Joint Action, og vi gleder oss til de neste faser, hvor vi blant annet skal involvere våre medarbeidere og jobbe med å utvikle vår evne til å lede på tvers og sammen.»

I Joint Action ser vi frem til å bidra i det videre arbeidet!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.