Software til analyser

Vi anbefaler hvilke undersøgelser der skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvordan de bliver gennemført. Her er nogle af perspektiverne

Vertikalt scope – analyser igennem ledelseskæden

Vi kan lave analyser på alle niveauer i en organisation – fra den øverste strategiske ledelse og helt ud til medarbejderne – for at få et overblik over sammenhængskraften i ledelseskæden.
Normalt anbefaler vi at vi starte med at forankre dette i ledelsen.

Horisontalt scope - analyser ud i organisationen

Vi kan lave analyser blandt aktører som er organiseret i den samme vertikale enhed. Vi kan også lave analyser med ledere eller medarbejdere som deler en fælles opgave, men som er organiseret i forskellige enheder – eller forskellige organisationer.
Af praktiske hensyn vil vi anbefale at man starter lidt ”tæt på” og ikke for stort i første omgang. Så kan dette udvides senere.

Kulturanalyse

Vi kan lave analyser på det vi kalder ”kultur niveau”. Det kan f.eks. være omkring arbejdet med tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Her er der potentielt en meget lang række aktører der både har indsigt og spiller en vigtig rolle.

Case analyse (enkeltsag/projekt)

Vi kan også komme helt tæt på og lave en case analyse – enten omkring en enkelt borger eller et projekt. Her involveres kun de personer som faktisk arbejder med dette case.

Brugervenlighed

Vores IT-platform er designet for den absolut største brugervenlighed. Brugeren bliver guidet igennem de forskellige trin i processen i forhold til de valg, der skal træffes når man sætter op en relationel analyse.
Alle vores validerede skalaer – med spørgsmål - ligger på platformen, og gør det derfor nemt og enkelt at sætte op en analyse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.