Udfordringsbilledet – Sammenhængsreformenen

  • Opgaveløsningen er i for høj grad siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov.
  • Det betyder fx, at borgere i for mange tilfælde får et ukoordineret eller usammenhængende forløb i mødet med den offentlige sektor.
  • Ofte er det de borgere, som har det sværest, der bliver mødt af de mest komplekse og svært gennemskuelige regler og tilbud.
  • Vi spilder derfor for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.