Strukturer virker igennem relationerne

Strukturel koordinering er strukturer, der understøtter det tværfaglige samarbejde - groft sagt alt der kan skrives ned på papir. Strategi, vision, organisering, mødefora, vejledninger, metoder, procedurebeskrivelser etc. Dette er vigtigt for at sikre tværfagligt samarbejde - men ikke tilstrækkeligt.

Relationel kapacitet er evnen til at sikre produktivt samarbejde omkring fælles opgaver. Det gælder både chefer, ledere, medarbejdere og andre personer som har en betydning for samarbejdet. Relationel kapacitet er derfor et udtryk for den faktiske samarbejdskvalitet.

Balance mellem det strukturelle og det relationelle: Vi har brug for både strukturel koordinering og relationel kapacitet. Strukturel koordinering har stor betydning i mindre komplekse opgaver, men virker kun hvis der også er relationel kapacitet. Når kompleksiteten stiger – og uforudsigeligheden øges, mister den strukturelle koordinering sin betydning, og her spiller relationel kapacitet en større rolle.

Kilde: Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, ”Ledelse af organisatorisk sammenhæng (LAOS)”, 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.