Sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – Relationel Kapacitet i praksis i arbejdet med børn og unge

  • Komplekse velfærdsudfordringer kræver ofte løsninger, der går på tværs af organisatoriske skel. Men mange års silotænkning og fagbureaukrati har gjort det tværgående samarbejd til en stor udfordring i mange kommuner. Samtidig viser undersøgelser, at borgerne med de største udfordringer ofte også er dem, der er mest afhængige af, at de professionelle samarbejder om løsningerne.
  • Relationel Kapacitet defineres som evnen til at håndtere komplekse og dynamiske udfordringer, når og hvor behovet opstår.
  • I denne bog præsenteres konkrete tilgange til, hvordan relationel kapacitet kan hjælpe til at fremme samarbejdet mellem ledere og professionelle og derved opbygge sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – til gavn for borgerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.