Sådan udvikler vi organisatorisk sammenhængskraft i din organisation

Vi arbejder efter veldefinerede og afprøvede principper, der sikrer effekter i din organisation. Vi arbejder både instruerende, problemløsende og vejledende – vi er førende eksperter, og fungerer derfor også som vigtige strategiske sparringspartnere. Vi arbejder altid efter de samme principper, da det giver størst effekt.

Vi træner en ressourcegruppe bestående af medarbejdere hos jer. Dermed får I opbygget kapacitet til at udvikle jer - også når vi ikke er til stede.

Strategi
Vi starter med at sætte os grundigt ind i jeres strategi og visioner, de metoder I har valgt at arbejde med, og hvad der ellers er af strukturelle forhold som enten er implementeret, eller under udarbejdelse.

Ofte laver vi ét eller flere semistrukturerede interviews for at blive klogere på jeres organisations udfordringer, styrker og fokusområder for udvikling.

Mål og plan
Vi laver en fremdriftsplan sammen med vores kunder når vi går i gang. Fremdriftsplanen er et fælles dynamisk dokument som beskriver en fælles forståelse for den nuværende situation, hvilke strategiske målsætninger I har for arbejdet og hvor vi skal prioritere indsatserne. Vi opsætter i fællesskab konkrete mål, så vi på sigt kan dokumentere effekt.

Gennemføre analyser
Vi analyserer jeres organisatoriske sammenhængskraft. Vi undersøger hvordan ledere og medarbejdere oplever det faktiske samarbejde (relationel kapacitet), psykologisk tryghed, og deres lederes adfærd for at sikre sammenhængende indsatser (relationel ledelse). Vi analyserer også borgernes eller kundernes oplevelse af sammenhæng og helhed.

Vi laver en plan for hvor ofte, og hvordan analyserne skal gennemføres, så I kan følge trenden i udviklingen af jeres organisatoriske sammenhængskraft over tid.

Udvikling
Selve udviklingsarbejdet starter når vi har data. Vi ser på hvad analyserne faktisk fortæller os, og ud i fra dette lægger vi til rette for et udviklingsforløb.

Dette drøfter vi med den strategiske ledelse, og analysedeltagerne, således vi kan sætte konkrete handlinger i gang.

Fastholde og udvide
I starten af udviklingsarbejdet høster vi lavthængende frugter. Derefter er der fokus på udvikling af ledelsesadfærd og et generelt arbejde med at løfte kompetence og forståelse for det tværfaglige.

Vi anviser hvordan vi sikrer fremdrift. Det er vigtigt at strategisk ledelse har mod til at stå sammen og insistere, hvis I skal skabe forandring.

Kombinationen af disse elementer, vil på sigt sikre, at jeres organisatoriske sammenhængskraft forbedres til gavn for Jeres borgere og kunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.