28 Feb

2024

Produktivt ledelsessamarbejde er i fokus i Fredericia Kommune, Velfærd

Vi er alle optaget af, at sikre at vores borgere modtager den højest mulige kvalitet, når de har behov for det. Det kræver tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. Dette er ikke blot en opgave for de fagpersoner der er tættest på borgerne, men noget der er relevant i hele det offentlige organisatoriske system. Derfor ved vi efterhånden rigtig meget om, hvor vigtigt det er, at der er et produktivt ledelsessamarbejde der hvor det er nødvendigt, før man kan forvente, at dette også manifesterer blandt de fagpersoner som arbejder tættest på borgerne – uanset hvilke forvaltningsområder, fagpersoner og lovgivninger der er involveret og relevant.

Netop derfor har vi sammen med Mette Heidemann sat fokus på det tværgående ledelsessamarbejde på tværs af alle velfærdsområderne i Fredericia Kommune. Mette introducerede vigtigheden af en høj kvalitet i samarbejdet i organisationen således:

"Det er vigtigt at vi husker, at vi er her for borgerens skyld. Derfor ønsker jeg, at vi skal lykkes med de fællesskaber vi indgår i, selvom vi har forskellige professionelle fagligheder. Jeg håber, at vi som samlet ledelse er nysgerrige på hinanden, og jeg er overbevist om, at det faktisk bliver bedre for borgerne når vi gør det sammen. Som ledelse skal vi gå forrest, for at sikre at vores borgere oplever sammenhæng og at de bliver mødt i øjenhøjde."


I vores proces, har vi sat fokus på ledelsessamarbejdet i Fredericia Kommune, ved konkret at analysere de samarbejdsrelationer mellem ledere, som lederne selv opfatter som de vigtigste. Analyserne og den efterfølgende bearbejdning af data, indikerede at der er rigtig mange ting som lederne i Fredericia Kommune er enormt dygtige til – samtidig gjorde analyserne det også klart, præcist hvor der er behov for at fokusere, så man kan udnytte de knappe ressourcer effektivt for at forberede vigtige samarbejdsrelationer, der hvor behovet her. Netop det, arbejder vi konkret med som den næste del af processen.

Vi takker for nogle enormt inspirerende dage henover de seneste måneder – og ser frem til de næste skridt!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.