Organisationens relationelle kapacitet

I offentlige organisationer – og mange andre videns-organisationer – er medarbejdere den absolut største ressource og aktiv. Traditionelt har organisationer været gode til at løse de relativt mindre komplekse opgaver, mens de opgaver som er komplekse og som går på tværs af fag og organisation, er langt sværere at løse. Samtidig er det netop disse opgaver som er vigtigst at vi får løst med høj kvalitet og effektivitet. Derfor ser vi et behov for at løfte den generelle kompetence og forståelse for det tværfaglige samarbejde blandt ledere og medarbejdere.

Derfor har vi gennem egen forskning udviklet en metode, som vi kalder relationel kapacitet. Når der i en offentlig organisation, er en høj grad af relationel kapacitet, ser vi at de tværfaglige opgaver bliver løst mere effektivt – og at dette kommer de borgere til gode som har brug for det. Indsatserne bliver sat i gang hurtigere, borgeren bliver involveret uden at skulle fortælle sine perspektiver igen og igen, og vi finder i fællesskab gode løsninger, som har positive langtidseffekter – både for borgeren og for kommunens økonomi.

Det er medarbejderne der er tættest på borgerne, arbejder sammen med borgeren og kender borgeren. Derfor er det enormt vigtigt, at medarbejderne på tværs af fag og siloer har høj relationel kapacitet. For at medarbejderne kan skabe den nødvendige forandring, og oftere være dygtige samarbejdspartnere med sine kollegaer for borgerne, er lederne på de forskellige hierarkiske niveauer i organisationer afgørende.

Lederne skal mestre tre discipliner:

  1. facilitere udvikling relationel kapacitet i egen enhed.
  2. opbygge høj relationel kapacitet med sine lederkollegaer.
  3. udøve det vi kalder ”relationel ledelse”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.