28 May

2024

Hvad kræver ledelse af selvstyrende teams?

Selvstyrende teams i ældreplejen er noget som fylder rigtig mange steder – og fortsat vil fylde mange år frem – specielt set i lyset af den nye ældrereform. Selvstyrende teams er afprøvet i kommunale sammenhænge af omgange – og noget af det vigtigste når selvstyrende teams skal implementeres er ledelse. I artiklen løfter vi tre forskellige perspektiver på ledelsesopgaven:

  1. Ledelse af det selvstyrende team
  2. Ledelse af personerne i teamet
  3. Ledelse af teamet og omgivelserne

En af hovedpointerne set fra vores perspektiv er, at selvstyrende teams kalder på en fokuseret ledelsesindsats, som ofte er anderledes end den ledelsesform, der oftest praktiseres på sundheds- og ældreområdet. Lederne vil få en mindre styrende, og en mere faciliterende rolle i deres relation til teamet, samtidig med at lederen skal være opmærksom på det enkelte teammedlem og teamets samspil med omgivelserne.

Læs artiklen her.

Vi glæder os til at følge udviklingen af selvstyrende teams i de kommende år – ræk endelig ud hvis du har brug for inspiration.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.