13 Feb

2024

Høj kvalitet i overgangene mellem dagtilbud og skoler er med til at sikre inklusion.

Gennem de mere end 10 år, hvor vi har arbejdet med sammenhængende indsatser på børn- og ungeområdet, har fokus været på tidlige indsatser for de børn og unge, der har særlige udfordringer. Dette er der naturligvis mange gode grunde til.

MEN - der er også et stort behov for, at vi fokuserer på sammenhængende indsatser for ALLE børn, særligt i de mange overgange, der er kendetegner hele 0 – 18 års området. Dette er fordi gode overgange har stor betydning for alle børn og familier; fra sundhedspleje til dagtilbud, til skole, overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

Varierende kvalitet i overgangene kan være en faktor der kan medvirke til segregering og udenforskab. På det samlede børneområde, ser vi en stor variation i samarbejdskvaliteten mellem fagpersoner omkring alle overgange. For det enkelte barn er det typisk en kombination af forskellige faglige perspektiver og de fysiske rammer der ændres, som kan skabe udfordringer.

Når der ledelsesmæssigt skabes et fælles grundlag for samarbejdet, i form af fælles strukturer og en høj grad af relationel kapacitet og psykologisk tryghed – både via data og fælles sprog, kan et rigtig stærkt fundament sikres, der ikke alene gavner børn, unge og familier. Det har stor betydning for at sikre gode og produktive samarbejdsrelationer, mellem de involverede ledere og medarbejdere.

Vi anbefaler:

  • Strukturel koordinering – ex. et fælles årshjul, der fastlægger en praktisk ramme formål med møderne, en klar rollefordeling og ikke mindst fælles faglige principper der tilsammen danner et stærkt strukturelt fundament for gode overgange.
  • Høj relationel kapacitet og psykologisk tryghed blandt både ledere og medarbejdere mellem forskellige dagtilbud og skoler og enheder.
  • Uden en strukturel koordinering der bliver fuldt, vil samarbejdet ofte være præget af tilfældigheder – og uden en høj grad af relationel kapacitet, får aktørerne ikke udnyttet de rammer, som de fælles strukturer faciliterer.

Hvis du vil høre mere om hvordan vi arbejder med at sikre høj kvalitet i overgangene for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os.

Held og lykke med indsatserne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.