30 Nov

2023

Faaborg Midtfyn Kommune indleder samarbejde med Joint Action

I Joint Action er vi optagede af at skabe fokus på at opbygge relationel kapacitet og stærke samarbejder i organisationer, så vi kan styrke fundamentet når opgaveløsningen går på tværs.

Dette er også gældende som en del af vores samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, hvor vi igen havde en spændende dag med ledergruppen fra Opvækst og Læring - denne gang i de flotte rammer af Faaborgs byrådssal.

I FMK har de fokus på at sikre gode overgange for alle kommunens børn og unge på tværs af dagtilbud, skole og myndighedsfunktioner. Dette stod også klart, da Vicekommunaldirektør Siggi W. Kristoffersen indledte dagen med at understrege vigtigheden af det tværgående samarbejde for denne fælles opgave, når og hvor behovet opstår. Vi er helt enige!

Joint Action takker for dagen og ser frem til det videre samarbejde!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.