Effekter vist i forskning

  • Faglig kvalitet – vi bliver langt bedre til at bruge den enkelte fagpersons og faggruppes viden og erfaringer
  • Borgeroplevet kvalitet – borgerne oplever mere involvering, mere sammenhæng og bedre løsninger
  • Effektivitet – mere effektiv kommunikation, kortere sagsbehandling og tidligere (og mindre omkostningstunge) indsatser
  • Læring og innovation – bedre læringsmiljø og bedre/nye løsninger, når de kendte ikke slår til.
  • Lav sygefravær & stress – særligt blandt de faggrupper, der er mest afhængige af andre.

Kilde: Storch & Hornstrup; 2022, Gittel; 2016, 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.