De mest typiske udfordringer i det tværfaglige samarbejde

  • Ingen har de fulde overblik over de involverede enheder.
  • Der er stor forskel på oplevelsen af behov for samarbejdet på tværs.
  • Der er uenighed om hvordan samarbejdet mellem enhederne fungerer.
  • Der mangler viden om andre faggruppers kompetencer og roller.
  • Den enkelte fagperson/faggruppe er usikker på formål og mål for samarbejdet.
  • Den enkelte fagperson/faggruppe er usikker på deres rolle i samarbejdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.