Forskning om chefrollen for at skabe relationel kapacitet i danske børn- og ungeforvaltninger

  • I Joint Action har vi gennem flere år arbejdet med og forsket i, hvordan offentlige organisationer, kan sikre sammenhæng og helhed, i løsningen af komplekse velfærdsudfordringer.
  • Inspireret af forskningen i relationel koordinering (Gittell 2012) og relationel ledelse (Hornstrup, 2015), har vi haft fokus på det store billede, med fokus på hvordan kulturen for samspillet på leder og medarbejderniveau, kan understøtte helhed og sammenhæng.
  • I dette arbejde er det også blevet stadigt tydeligere, at netop de rammer lederne arbejder indenfor, har stor betydning for deres evne til at understøtte medarbejdernes indsatser. Derfor har det været meget naturligt, at vi har sat fokus på den strategiske ledelses rolle, i at skabe rammer og forudsætninger for helhed og sammenhæng.
  • I denne artikel vil vi dele de første erfaringer, som bygger på undersøgelser af chefrollen i 6 danske kommuners børn- og ungeforvaltninger.
  • De seks kommuner der deltager, er Albertslund, Frederikssund, Køge, Odsherred, Odense og Vejle. Undersøgelserne er gennemført af specialestuderende ved Aarhus Universitet, med vejledning fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Joint Action

Af Jonas Poulsen og Carsten Hornstrup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.