En ny generation af HR-målinger

Med en verden med stadig større krav til organisationers evne til tilpasning, innovation og omstilling, er der brug for præcise analyser i organisationerne, så ledelsen får troværdige data på, i hvor høj grad organisationen er gearet til de krav, der stilles til fortsat udvikling og vækst.

Hvor klassiske medarbejder- og ledelsesevalueringer har fokuseret på trivsel, engagement og det interne liv i afdelinger samt den vertikale ledelsesakse, peger ny forskning på, at der er brug for at tage denne model op til kraftig revidering og i stedet vende blikket mod samarbejdet på kryds og tvær af organisationen, der, hvor der er gensidig afhængighed af hinandens bidrag til de fælles opgaveløsninger.

  • Første artikel skitserer det overordnede skift i mindset i forhold til de organisatoriske analysers fokus. Analysernes fokus skal væk fra afdelingsinternt fokus og over i tværfaglig opgaveløsning.
  • Anden artikel opsummerer, hvordan det tværfaglige samarbejde er en drivkraft i udvikling af mere robuste arbejdskulturer med høj trivsel og jobtilfredshed, samt medarbejdernes oplevelse af at kunne bidrage med deres faglighed.
  • Tredje artikel fokuserer på selve analysens opbygning og muligheder for, at HR kan blive forretningsunderstøttende med ny og kritisk viden om organisationens evne til at løse komplekse opgaver på tværs af enheder.

Skrevet af Jacob Storch

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.