1 Feb

2024

Vilde problemer og sammenhængende borgerforløb i praksis

  • Om vilde problemer – og strukturelle løsninger - der ikke kan stå alene.
  • Et eksempel fra vores egen forskning er netop arbejdet med borgere i udsatte positioner. Sammen med 6 danske kommune undersøgte vi arbejdet med 60 komplekse borgersager (Dilling & Hollesen, 2019). Det primære fokus i projektet var at undersøge hvordan samarbejdet på tværs mellem de professionelle, påvirker borgernes oplevelse af samarbejdet og evnen til at finde de rigtige løsninger.
  • Et vildt problem – familieudfordringer: Et eksempel på et vildt problem kan illustreres med en case fra en kommune, der er et eksempel på et af de mest komplekse og dermed også dyreste borgerforløb.

Skrevet af Carsten Hornstrup og Ole Dalvang

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.