3 Nov

2023

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg - indleder samarbejde med Joint Action

Vi har for nyligt startet op et forløb med Lone Stougaard, chef i pleje- og rehabilitering (hjemmepleje) og hendes ledergruppe i Distrikt syd i Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg.

Baggrunden for samarbejdet er at borgernes udfordringer bliver mere komplekse og sammensat – og der er flere og flere faggrupper involveret – hvilket kalder på, at de får styrket deres relationelle kapacitet. Set i lyset af, at ressourcerne er knappe, er der et behov for at udvikle mere effektive arbejdsfællesskaber der sikrer sammenhængende og kvalitetsrige borgerforløb.  

Lone Stougaard udtaler:

”Vi glæder os til samarbejdet med Joint Action. Borgerne med behov for pleje- og rehabilitering i Aarhus Kommune skal opleve at vi fremstår tydeligt, koordineret og at indsatserne giver mening for borgeren. Vi lykkes med mange ting i dag, men hvis vi skal lykkes endnu bedre i samspil med borgeren, så kræver det at vi rykker endnu tættere sammen – også i ledergruppen. Derfor har vi store forhåbninger til samarbejdet med Joint Action”.

Joint Action ser frem til samarbejdet!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.