8 steps i en udviklingsproces

1. Hvad er vores fælles opgave?

Der er ofte tvivl om, hvad der faktisk er den fælles opgave – og det er første trin. I offentlige organisationer handler det ofte om en borger eller en borgergruppe. Men den fælles opgave kan i princippet være alle opgaver og arbejdsprocesser som kræver tværfagligt samarbejde.

2. Hvilke aktører er involveret/ bør involveres?

Nu handler det om at definere hvilke aktører som er involveret. Vi skal involvere de aktører som har en vigtig rolle i den fælles opgave. Der hvor kompleksiteten er stor, ser vi ofte at kendskabet aktører imellem er så lavt, at vi ikke kender til de andre aktører – da starter vi gerne arbejdet i et afgrænset område.

3. Hvem skal samarbejde/hvem har behov for samarbejde?

Her skal aktørerne tage stilling til hvem de hver især anser som vigtige samarbejdspartnere. Her er der altid uenighed. Hvis den ene part oplever en relationen som vigtig for den fælles opgaveløsning, anser vi det som vigtig. Vi kalder dette for asynkrone relationer.

4. Hvordan opleves samarbejdsrelationerne?

Nu får parterne mulighed for at udtrykke hvordan de faktisk oplever den organisatoriske sammenhængskraft set fra deres perspektiv. Her er det vigtigt med god information, da det for mange vil det være første gang, at de svarer på denne type relationelle spørgsmål.

5. Tag fat hvor potentialet er størst.

Når analysen er foretaget, er vi selektive i forhold til hvordan udviklingsarbejdet gribes an. Husk også at forandringsprocesser tager tid. Vi anbefaler derfor altid at starte med at udvikle de konkrete relationer der har det største forbedringspotentiale.

6. Start med at løse de konkrete lokale udfordringer.

Vi anvender dialogiske metoder og processer for at få aktørerne til at gå på opdagelse i, hvad der faktisk er udfordringerne og styrkerne i deres relationer. Vores processer sikrer, at aktørerne løser lokale udfordringer på en måde så den relationelle kapacitet forbedres.

7. Lær af andres erfaringer - løsningerne findes ofte tæt på.

Erfaringsudveksling er vigtigt. Når vi udvikler organisatorisk sammenhængskraft, skal I kigge i det nære miljø for at finde gode eksempler. Forstå hvad de har gjort, træk på erfaringerne og spred det ud. Disse er ofte lettere at udbrede sammenlignet med erfaringer fra andre organisationer.

8. Fasthold fokus på det fælles - det øger kvaliteten for borgerne.

Det er motiverende når man lykkes sammen med andre – og det er dybt frustrerende når man oplever at stå alene med svære opgaver – eller at man ser at vi mislykkes fordi vi ikke samarbejder. Fasthold fokus på det som er fælles. Det øger kvaliteten for jeres borgere og kunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.